Exhibitor's Guide

DiTech Expo 2022

Welcome to the Exhibitors’ Guide

We use Virtual Expo Centers as our platform for conducting DiTech Expo 2022.

Virtual Expo Centers is an unique platform created to host over 100 events and 6 expo centers:
DiTech Expo will be essential part of the 6 Virtual Expo Centers throughout the whole 2022.

Foyer

This is the virtual entry hall from which you can access all room. Companies can advertise through the 3 digital billboards on top of the entrances.

Information

The virtual information desk will be placed in the foyer. It will be open during the whole European Digital Week from 21-25 November. In the rest of the time, information will be available through the FAQ link or via email provided on the same web page.

Expo Zone

The Expo Zone is where all exhibitor stands will be place. You can visit each stand by clicking on it. Virtual Expo Centers can feature unlimited number of virtual halls where several Expos can take place at the same time. The outlook and design of each expo zone will change in accordance with the theme of the exhibition, carrier or education fair.

Digital Show

Digital Show is a separate virtual hall designed and equipped for video presentations, courses and masterclasses.

Poster Hall

Poster Hall is the place for taking a break. The background wall will be the ideal place for your logo.

Conferences Hall

Conference Halls is the zone where all conferences, discussion panels and other virtual events will be taking place.

Yellow Hall

Blue Hall

Red Hall

Four conference rooms can accommodate and host simultaneously 4 virtual conferences and events.

Purple Hall

Lounge Hall

Lounge Hall is the place where you can meet other participants for network. By completing a very short registration, you can make appointments and invite others to meet virtually in the lounge hall and speak/communicate privately. This feature will be available only during the European Digital Week from 21st to 25th November, 2022. During the rest of the time in 2022 you can meet everyone in the dedicated and specially created LinkedIn Group - DiTech Expo

Exhibitor Guide

DiTech Expo 2022

 

Welcome to the Exhibitors’ Guide. We use Virtual Expo Centers as our platform for conducting DiTech Expo 2022.

About Virtual Expo Centers

Virtual Expo Centers е платформа за провеждане на събития. Включва 6 експо центъра, а именно

DiTech Expo ще участва във всичките 6 експо центъра на платформата Virtual Expo Centers през цялата 2022 година..

ACCESS TO THE PLATFORM

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ, MARKETING И РЕКЛАМА

ФОАЙЕ

Оттук се влиза в залите. Имате възможност за реклама на трите банера на фронталната стена.

INFORMATION

Информацията се намира във фоайето. Инфомацията ще работи активно са по време на Европейската дигитална седмица 21-25 ноември. През другото ще бъдете прехвърлени към страницата FAQ’s, или на имейла посочен в същата страница,

EXPO ZONE

Expo Zone е залата където се помещават щандовете на изложителите. Можете да посетите щанда на изложителя като кликнете а макета във експо зоната. Virtual Expo Centers разполага с неограничен брой зали в които могата да се провеждат няколко изложения едновременно. Дизайна на зоната се променя в зависимост от тамата на съответното експо,Career Fair or Education Fair.

DIGITAL SHOW

Digital Show е специално оборудвана зала за видео презентации, видео обучения и курсове.

POSTER HALL

Poster Hall е място определено за почивка, като на стената се показват логата на компании. Това е идеално място за вашата брандова реклама.

CONFERENCES HALL

Conferences Hall включва 4 зали в които могата да се провеждат конференции и други подходящи виртуални събития.

4 CONFERENCES HALL

Това са 4 конферетни зали, където може да се провеждат едновременно 4 виртуални конференции и други събития.

Yellow Hall

Blue Hall

Red Hall

Purple Hall

LOUNGE HALL

Lounge Hall е мястото където можете след предварителна регистрация да се срещнете с други регистрирани колеги и да обмените информация. Тази функция е активна само по време на Европейската дигитална седмица 21-25 ноември. През другото време можете да се срещате в Линкедин групата ……………..